0
Vuotta kokemusta
0
Vuotta yrittäjyyttä
0
Asiakkuutta

Olen tiimipelaaja. Työskentelen senior-tason roolissa projektiluonteisesti tai pidempiaikaisesti markkinoinnin kumppanina. Sparraan organisaation omaa markkinointitiimiä tai tuen markkinoinnista vastaavaa henkilöä aina tarvittaessa. 

Freelancer

Olen osana projektitiimiä
85 euroa / tunti
  • Brändi
  • Markkinointi
  • Verkkosivut

Koulutus / tuki

Autan markkinointitiimiä tai henkilöä
125 euroa / tunti
  • Digitalisointi
  • Markkinointi
  • Verkkosivut

Markkinointikumppani

Vastaan markkinoinnin toteutuksesta
Alk. 1.000 euroa / kk
  • Konsepti
  • Aineiston valmistus
  • Markkinointi

Koulutus / tuki

Toimin digitalisoinnin kouluttajana ja asiantuntijana OmaDigiOpas-palvelussa. Minulla on kokemusta niin osallistavien työpajojen kuin sadan hengen koulutusten järjestämisestä. Olen toteuttanut muun muassa Etelä-Karjalan Osuuspankkille, Into Seinäjoelle ja Suomen yrityskummit ry:lle räätälöityjä koulutuksia digitaalisista työkaluista ja alustoista mikroyritysten verkkonäkyvyyteen ja markkinointiin.

Roolini on toimia organisaatioissa markkinoinnista vastaavan tiimin tai henkilön tukena. Tällöin tuki voi olla ideoinnista ja konseptoinnista aina konkreettiseen ohjaamiseen. Koulutan esimerkiksi WordPress-verkkosivujen muokkaamisessa tai Adoben ohjelmistojen käytössä markkinointimateriaalin valmistamiseksi. Tavoitteenani on tarjota riittävä tuki kehitystavotteiden saavuttamiseksi, jotta organisaatio voi toimia jatkossa omavaraisesti.

Verkkosivut

Toimin verkkosivujen suunnittelijana, valmistajana ja asiantuntijana itsenäisesti, OmaDigiOpas-palvelussa sekä Suunnittelutoimisto CDM:llä. Tarjoan kokonaisvaltaista palvelua yritysilmeen luomisesta sivujen valmistukseen.

Valmistamani sivut ovat nykyaikaiset, standardien mukaiset, turvalliset ja toimivat. Saavutettavuus, mobiilikäytettävyys ja GDPR säädösten täyttyminen huomioidaan jokaisessa sivuprojektissa toimialaa ja toimijaa koskevia säädöksiä noudattaen.

Verkostostani löytyy projektiin myös kuvaaja, tekstintuottaja, kuvittaja, kääntäjä, SEO-asiantuntija, Google-asiantuntija, verkkokauppa-asiantuntija, koodaaja. Kaikki mitä sivujen valmistusprojektiin tarvitaan. Kokonaisuuden suunnittelun lisäksi koordinoin ja hallinnoin projektia, vastaan sen aikataulusta, laadusta ja sujuvuudesta.

Konseptointi

Yrittäjien musiikkivideo

Lappeenrannan Yrittäjille ideoitiin uutta viestintää ja väylää uuden yleisön kiinnostuksen tavoittamiseksi. Vastaan videon ideoinnista, suunnittelusta ja ohjaamisesta. Videolla nähdään oikeita yrittäjiä, tapahtumia ja tilanteita. Tavoitteena oli tuoda esiin Lappeenrannan Yrittäjien hyvä meininki, ajanmukaisuus, yritysten välinen yhteistyö ja verkostoituminen. Kuvauksesta ja videon valmistuksesta vastasi – HiskiShow

Lappeenranta voitti Suomen Yrittäjien Vuoden viestijä -palkinnon musiikkivideon julkaisemisvuotena 2017.

Koulun viestintäväline

Lappeenrannan Pontuksen päiväkotikoulu on järjestetty uudella tavalla, vuonna 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman hengessä. Video on viestintäväline, jolla esitellään koulun pedagogiikkaa. Se on suunnattu oppilaiden koteihin, mutta myös muille kouluille kotimaassa sekä kansainvälisesti. Vastaan videon tuotannosta ja suunnittelusta yhdessä koulun asiantuntijatiimin kanssa.

Olen toteuttanut myös koulussa 2020 käyttöönotetun oppilaan oppimisen seurantaan ja suunnitteluun luodun työkirjan. Kirja on konseptoitu yhdessä koulun asiantuntijatiimin kanssa.

Kuvauksesta ja videon valmistuksesta vastasi – HiskiShow

Brändi

Brändi on imagon ja maineen summa. Imago on yrityksen itsestä luoma mielikuva, jota toteutetaan visuaalisen ilmeen, viestinnän, arvojen ja palvelun kautta. Maine on yleisön näkemys ja mielipide yrityksestä.

Toimin brändi suunnittelijana ja asiantuntijana itsenäisesti sekä Suunnittelutoimisto CDM:llä. Jokainen projekti alkaa yrityksen brändin nykytilan kartoituksella. Yrityksen brändi ohjaa koko tiimin kaikkea tekemistä, sekä markkinointia. Jos brändi-imagoa ei ole, se luodaan. Jos brändi-imago ei vastaa yrityksen tulevaisuudenkuvaa, sitä kirkastetaan.

Digitalisointi

Suunnittelen ja toteutan yritysten digitaalista läsnäoloa. Se voi tarkoittaa automatisoitua sähköposti kommunikointia asiakkaiden kanssa, palvelupolkua sosiaalisesta mediasta verkkosivuille, palvelun tai tuotteen digitalisointia, liidien keräämistä ja asiakkaiden palvelemista sivustolla botin välityksellä (katso esimerkki idb.fi).  

Olen yksi OmaDigiOpaan perustajista ja DigiExperteistä. OmaDigiOpas tuottaa  koulutusta, ratkaisuja sekä henkilökohtaista, käytännön tukea yrityksiin ja organisaatioihin digitalisoinnissa.

OmaDigiOpas edistää myös avointa digitietotaitoa maksuttomin tapahtumin, oppain ja artikkelein yrityksille. Digitalisointi asiantuntijat tarjoavat tietoa eri aloilta ja jakavat asiantuntemustaan.

Markkinointi

Hoidan yrityksen markkinointia yhdessä sovitun suunnitelman ja laajuuden mukaisesti kuukausittain. Markkinointi voi pitää sisällään printtiä, somea, uutiskirjeitä, verkkonäkyvyyttä, kampanjoita olemassa oleville asiakkaille.
 
Vastaan tarvittavien osa-alueiden toteutuksesta tai hankinnasta. Seuraan ja raportoin tuloksista sekä ohjaan markkinointitoimenpiteitä niiden perusteella kohti asetettuja tavoitteita.

Yritysilmeitä

LOGOT / PAINOTYÖT / LEHDET / MAINOKSET / ESITTEET

Ilmeitä ja painotöitä

Portfoliosta löydät muutamia valmistamiani yritysilmeitä ja painotöitä.
Portfolio

Ota yhteyttä